جلسه با شرکت رایان‌ پویش در تاریخ 10 بهمن 1400 برگزار شد.