رویداد ها

دیپ دایو
جزئیات رویداد

۲۵ آبان ۱۴۰۲

16:00

ششمین چالش و رویداد DeepDive

رویداد حل و بررسی ششمین چالش دیپ دایو با موضوع ” Early Prediction of Patient Hospitalization ” پنجشنبه ۲۵ آبان ماه ۱۴٠۲ ساعت ۱۶ الی۱۸ در محل سالن کنفرانس شتابدهنده کارواریوم مشهد به صورت حضوری و مجازی، برگزار خواهد شد.چه از دنیای آکادمیک باشید و چه از دنیای بیزینس، می توانید به حل مسئله دیپ […]

میتاپ ها
جزئیات رویداد

۲۴ آبان ۱۴۰۲

14:30

شانزدهمین گفتمان علم داده

چهارشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۲ مرکز نو آوری علم داده با مشارکت مرکز علمی صنعتی خراسان و شتابدهنده کارواریوم در مشهد، میزبان شانزدهمین گفتمان علم داده خواهد بود.این گفتمان با هدف آشنا کردن مخاطبان با اولویت های جذب و استخدام در شرکت های بزرگ برگزار می شود. در این راستا از مدیران منابع انسانی و جذب […]

دیپ دایو
جزئیات رویداد

۲۷ مهر ۱۴۰۲

12:30

پنجمین چالش و رویداد DeepDive

پنجمین چالش دیپ دایو با موضوع “Customer Churn Prediction” پنجشنبه 27 مهر ماه ۱۴٠۲ در محل سالن کنفرانس شتابدهنده کارواریوم مشهد به صورت حضوری و مجازی، برگزار خواهد شد.چه از دنیای آکادمیک باشید و چه از دنیای بیزینس، می توانید به حل مسئله دیپ دایو بپردازید؛ حتی اگر موفق نشدید مسئله را حل کنید، باز […]

میتاپ ها
جزئیات رویداد

۲۶ مهر ۱۴۰۲

12:30

پانزدهمین گفتمان علم داده در مشهد

چهارشنبه 26 مهر ماه ۱۴٠۲ سالن آمفی تئاتر شتابدهنده کارواریوم در مشهد، میزبان پانزدهمین گفتمان علم داده خواهد بود. در این گفتمان دکتر محمد آرشی با موضوع “نیازمندی های هوش مصنوعی و علم داده” سخنرانی خواهند کرد.این رویداد به صورت حضوری در مکان شتابدهنده کارواریوم و به صورت مجازی از ساعت ۱۶ الی ۱۸ برگزار […]

دیپ دایو
جزئیات رویداد

۲۹ تیر ۱۴۰۲

12:30

چهارمین چالش و رویداد DeepDive

چهارمین چالش دیپ دایو با موضوع “NLP and Health News Clustering ” پنجشنبه ۲۹ تیرماه ۱۴٠۲ در محل کارخانه نوآوری مشهد به صورت حضوری و مجازی، برگزار خواهد شد.چه از دنیای آکادمیک باشید و چه از دنیای بیزینس، می توانید به حل مسئله دیپ دایو بپردازید؛ حتی اگر موفق نشدید مسئله را حل کنید، باز […]

میتاپ ها
جزئیات رویداد

۲۸ تیر ۱۴۰۲

---

سیزدهمین گفتمان علم داده در مشهد

چهارشنبه ۲۸ تیرماه ۱۴٠۲ کارخانه نوآوری مشهد، میزبان سیزدهمین گفتمان علم داده خواهد بود. در این گفتمان دکتر مرتضی پاکدامن با موضوع “کاربرد روش های یادگیری ماشین در هواشناسی” و دکتر ابراهیم اسعدی اسکویی با موضوع “معرفی داده های هواشناسی موجود در کشور و قابلیت آن ها” هر کدام به مدت ۳٠ دقیقه سخنرانی خواهند […]

میتاپ ها
جزئیات رویداد

۳۱ خرداد ۱۴۰۲

12:30

دوازدهمین گفتمان علم داده در مشهد

چهارشنبه 31 خرداد ماه 1402 کارخانه‌ نوآوری مشهد میزبان دوازدهمین گفتمان علم داده خواهد بود. در این گفتمان دکتر کامران داوری با موضوع “Data to decision and way back” و دکتر سید هادی هاشمی با موضوع “How machine learning and natural language processing can optimize customer service operations” سخنرانی خواهند کرد. این رویداد به صورت […]

دیپ دایو
جزئیات رویداد

۱ تیر ۱۴۰۲

12:30

سومین چالش و رویداد DeepDive

سومین چالش DeepDive با موضوع “Credit Card Clustering”. متن چالش و دادگان مربوطه را می توانید از قسمت “فایل ها” دانلود کنید. سومین رویداد DeepDive در راستای حل و بررسی چالش، پنجشنبه 1 تیر 1402 برگزار خواهد شد. حل چالش برای عموم آزاد و رایگان می باشد. رویداد حل و بررسی چالش به صورت حضوری […]

دیپ دایو
جزئیات رویداد

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲

12:30

دومین رویداد DeepDive

دومین چالش DeepDive در ابتدای اردیبهشت ماه 1402 با موضوع Music Genre Classification منتشر و در اختیار علاقه مندان قرار گرفت. در آخرین پنجشنبه اردیبهشت ماه (28 اردیبهشت 1402) برای بررسی و حل این چالش دور هم جمع شده و تجربیات خود را به اشتراک خواهیم گذاشت. این رویداد فقط به صورت حضوری برگزار می […]

میتاپ ها
جزئیات رویداد

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲

16:00

یازدهمین گفتمان علم داده در مشهد

چهارشنبه 27 اردیبهشت ماه 1402 کارخانه‌ نوآوری مشهد میزبان یازدهمین گفتمان علم داده خواهد بود. در این گفتمان دکتر امیرعلی شریف نژاد با موضوع “ورزش، معدن دیتا” و دکتر حسین آذربنیاد با موضوع “Domain adaptation for training a semantic search model on scientific documents” سخنرانی خواهند کرد. این رویداد فقط به صورت حضوری، و از […]

دیپ دایو
جزئیات رویداد

---

---

دومین چالش DeepDive

دومین چالش رویداد ماهانه DeepDive با موضوع «طبقه بندی ژانر موسیقی» منتشر شد. در آخرین پنجشنبه اردیبهشت ماه 1402، دور هم جمع خواهیم شد و به حل این چالش خواهیم پرداخت. شرح چالش و دادگان آن را می توانید از قسمت «فایل ها» دریافت نمایید.

دیپ دایو
جزئیات رویداد

۳۱ فروردین ۱۴۰۲

11:30

اولین رویداد DeepDive

اولین چالش DeepDive در ابتدای فروردین ماه 1402 با موضوع House Price Estimation منتشر و در اختیار علاقه مندان قرار گرفت. در آخرین پنجشنبه فروردین ماه (31 فروردین 1402) برای بررسی و حل این چالش دور هم جمع شده و تجربیات خود را به اشتراک خواهیم گذاشت. این رویداد فقط به صورت حضوری برگزار می […]