مرکز نوآوری علم داده در راستای پژوهش خدمات زیر را به دانشگاه‌ها، پژوهشکده‌ها و مراکز علمی ارائه می‌دهد

کمک به راه اندازی آزمایشگاه های علم داده:

مرکز نوآوری علم داده تمام تلاش خود را برای تشویق صنایع و سازمان ها جهت ایجاد آزمایشگاه هایی تخصصی در زمینه علم داده و هوش مصنوعی در دانشگاه ها و صنایع مختلف کشور خواهد کرد. با ایجاد آزمایشگاه های تخصصی، دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد تحت نظر اساتید دانشگاه، و صنایع قادر به دسترسی و انجام پژوهش بر روی داده های صنایع می باشند.

رویدادهای یک روزه ارتباط دانشجو با صنعت جهت تعریف پروژه های تجاری محور:

هدف این رویداد یک روزه تسهیل ارتباط ميان دانشجویان و شركت ها و صنایع مختلف به منظور تعريف پروژه های علمی-صنعتی پایان نامه هاي كارشناسي و کارشناسی ارشد می باشد. این رويداد به دانشجویان این امکان را می دهد که بتوانند پایان نامه خودرا با انگیزه کامل در یک شرکت انجام دهند و علاوه بر آن با محیط کار در شرکت و مهارت های نرم مورد نیازبرای کار تیمی را بیاموزند. همچنین کار در شرکت رزومه دانشجویان را تقویت می کند. این رویداد در واقع راهی آسان برای جذب استعداد و نیروی کار آینده شرکت ها را فراهم می آورد.

راه اندازی ورکشاپ ها و کنفرانس ها در زمینه هوش مصنوعی و علم داده

مرکز نوآوری علم داده در تلاش است با همکاری با مراکز علمی رویداد‌های داده محوری را در راستای آشنایی و ارتقاء دانش دانش پژوهان در رشته‌های مختلف عملی برگزار نماید