about icds

با ما بیشتر آشنا شوید

مرکز نوآوری علم داده (ICDS) یک سازمان شبکه ای متشکل از شرکای دانشگاهی و صنعتی است که یک اکوسیستم قوی علم داده و هوش مصنوعی را ایجاد می کند.

با ما بیشتر آشنا شوید

مرکز نوآوری علم داده (ICDS) یک سازمان شبکه ای متشکل از شرکای دانشگاهی و صنعتی است که یک اکوسیستم قوی علم داده و هوش مصنوعی را ایجاد می کند.


وجود ICDS  برای تسهیل رشد و جایگاه ملی و بین المللی این اکوسیستم می باشد. ICDS تلاش میکند با ایجاد پلی ارتباطی از جنس داده موسسات علمی و دانشگاهی ، صنعت و جامعه را به هم متصل کند و بستری برای همکاری و مشارکت در زمینه علم داده و هوش مصنوعی فراهم نماید. 


این مرکز در آذر ماه 1400 فعالیت خود را با برگزاری گفتمان هایی در موضوعات متفاوت در زمینه علم داده و هوش مصنوعی در شهر مشهد آغاز کرد. هدف از برگزاری این گفتمان ها علاوه بر آشنا کردن مخاطبان با الگوریتم ها و روش های جدید در دنیای علمی و کاربرد آن در صنعت، ایجاد جامعه ی علم داده و هوش مصنوعی در مشهد نیز می باشد. این مرکز با برگزاری این گفتمان ها، مخاطبین از دنیای علم (دانشجویانِ، اساتید دانشگاه ها) و صنعت را در یک محیط دوستانه اشتراکی جهت به اشتراک گذاشتن دانش و تجربه جمع می کند. 


شرکت ها، صنایع و موسسات دولتی و غیر دولتی می توانند به عنوان یکی از شرکای ICDS از این شبکه علم داده و هوش مصنوعی پشتیبانی کنند.