شبکه ما

مرکز نوآوری علم داده یک اکوسیستم محلی برای تشویق به همکاری، اشتراک گذاری دانش و مشارکت تسهیل می کند. این امر مستلزم یک محیط مشارکتی است که در آن دانشگاه، صنعت و جامعه از ارزشی که از مشارکت خود دریافت می کنند آگاه باشند.
یکی از اهدافی که مرکز نوآوری علم داده دنبال میکند تشدید همکاری صنایع، موسسات و سازمان ها (به عنوان شرکای صنعتی) با سایر موسسات علمی و پژوهشی (به عنوان شرکای علمی) در منطقه در زمینه علم داده و هوش مصنوعی می باشد.
شرکای علمی مرکز نوآوری علم داده از داشتن یک نماینده واحد و کاملاً آگاه از تحقیقات علم داده و هوش مصنوعی بهره می برند که تحقیقات آنها را ارتقا و در محیط های صنعتی ترویج داده تا بتواند بودجه بیشتری را در قالب گرنت های علمی-صنعتی به سمت تحقیق هدایت و روانه کردن موسسات علمی نماید.
شرکای صنعتی مرکز نوآوری علم داده از دسترسی به تحقیقات و مجموعه استعدادهای پرورش یافته در موسسات علمی جهت حل مسائل داده محور خود جهت تولید محصول های داده محور سود خواهند برد.