team

تیم ما در دانشگاه فردوسی

داشتن سایت و اپلیکشن این روزها بسیار رواج پیدا کرده و با داشتن یک سایت خوب میتوانید یک کسب و کار ۲۴ ساعته و پر درآمد داشته باشید اما کمتر کسی است که یک سایت خوب دارد برای داشتن یک سایت خوب یا باید سال ها تجربه کسب کنید یا هزینه های زیادی کنید اما ما اینجا با شما هستیم تا با کوله باری از تجربه با کمترین هزینه سایت شما را راه اندازی کنیم.

محمد باقر صابری مقدم طهرانی

مدیریت مجموعه

مدیریت مجموعه مدیریت مجموعه مدیریت مجموعه

علیرضا اریان پور

مدیریت مجموعه

مدیریت مجموعه مدیریت مجموعه

علی شیخ

مدیریت مجموعه

مدیریت مجموعه مدیریت مجموعه