تیم پژوهشی-صنعتی عهد، یکی از واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد ICT پارک علم و فناوری خراسان و متشکل از اساتید متخصص و پژوهشگران دانشگاه فردوسی مشهد (قطب علمی رایانش نرم) و دانشگاه علم و صنعت ایران (آزمایشگاه داده‌کاوی) می‌باشد.عمل‌های هوشمند دانن (عهد)