مانوپارت؛ مرکز نوآوری و شتابدهی گروه صنعتی پارت لاستیک، گروهی نواندیش با تکیه بر جوانان متخصص است که برای مسائل پیش روی خود پاسخ‌هایی متفاوت را در بی‌حد و مرزی دانش جستجو می کند. فعالیت های مانوپارت به عنوان مرکز نوآوری و شتابدهی گروه صنعتی پارت‌لاستیک در چهار حوزه تخصصی صنعت خودرو، رباتیک، انرژی های تجدید پذیر و پلیمر پزشکی معطوف شده و این مرکز آماده پذیرش استارتاپ ها و همکاری با سایر کسب و کارهای دانش بنیان است.