news
اطلاعات بیشتر

۲۴ فروردین ۱۴۰۱

جلسه با مشاور عالی شهردار

جلسه با مشاور عالی شهردار در تاریخ 24 فروردین 1401 برگزار شد.

news
اطلاعات بیشتر

۲۴ فروردین ۱۴۰۱

چهارمین جلسه با شرکت یسنا پارس

جلسه چهارم با شرکت یسنا پارس به منظور انجام برنامه ریزی‌های لازم جهت اجرای تفاهم‌نامه در تاریخ 24 فروردین 1401 برگزار شد.

news
اطلاعات بیشتر

۲۲ فروردین ۱۴۰۱

اولین جلسه با شرکت تجارت الکترونیک پدیده کیش

اولین جلسه با شرکت تجارت الکترونیک پدیده کیش در تاریخ 22 فروردین 1401 برگزار شد.

news
اطلاعات بیشتر

۲۱ فروردین ۱۴۰۱

اولین جلسه با گروه صنعتی پارت لاستیک

اولین جلسه آشنایی گروه صنعتی پارت لاستیک با فعالیتهای مرکز نوآوری علم داده در دانشگاه فردوسی برگزار شد.

news
اطلاعات بیشتر

۱۱ فروردین ۱۴۰۱

جلسه با شرکت توسعه ارتباطات ترافیک شهرداری

جلسه با شرکت توسعه ارتباطات شهرداری در دو روز 10 و 11 فروردین 1401 برگزار شد.

news
اطلاعات بیشتر

۲۶ اسفند ۱۴۰۰

سومین جلسه با شرکت یسنا پارس

این جلسه به منظور توسعه و تحکیم همکاری‌ها و ارتباطات میان طرفین برگزار شد.

news
اطلاعات بیشتر

۲۲ اسفند ۱۴۰۰

جلسه با مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی آستان‌‌ قدس‌‌ رضوی

در این جلسه در مورد چالش‌ها و دغدغه‌های آستان قدرس رضوی در زمینه علم داده بحث شد.

news
اطلاعات بیشتر

۴ اسفند ۱۴۰۰

جلسه با شرکت ویراسنس

جلسه با شرکت ویراسنس در تاریخ 4 اسفند 1400 برگزار شد.

news
اطلاعات بیشتر

۳ اسفند ۱۴۰۰

جلسه با شرکت برنامه نویسی الگوریتم پویا

جلسه با شرکت برنامه نویسی الگوریتم پویا در تاریخ 3 اسفند 1400 برگزار شد.

news
اطلاعات بیشتر

۱۱ بهمن ۱۴۰۰

جلسه با پارک علم و فناوری

اولین جلسه پس از قرارداد با پارک علم و فناوری خراسان در تاریخ 11 بهمن 1400 برگزار شد.

news
اطلاعات بیشتر

۱۰ بهمن ۱۴۰۰

جلسه با شرکت رایان‌ پویش

جلسه با شرکت رایان پویش در تاریخ 10 بهمن 1400 برگزار شد.