به گزارش روابط عمومی مرکز نوآوری علم داده، اولین جلسه این مرکز با سازمان اقتصادی رضوی (بنیاد بهره‌وری موقوفات) در محل این سازمان در تاریخ 26 اردیبهشت ماه 1401 برگزار شد. در این جلسه دکتر حسینی، معاون توسعه مدیریت و منابع، مهندس اکرامی، کارشناس مسئول فناوری و هوشمندسازی، مهندس حریریان، مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات، از سازمان اقتصادی رضوی حضور داشتند و دکتر مسعود مظلوم، بنیانگذار ICDS و مهندس محمدرضا ضیاء و دکتر رویا خلیلی از تیم مدیریتی، مرکز نوآوری علم داده را نمایندگی می‌کردند. در این جلسه طرفین، ضمن آشنایی از فعالیت‌های یکدیگر و صحبت درباره اهمیت علم داده، در مورد فرصت‌های همکاری آینده به گفت و گو پرداختند. دومین جلسه با این سازمان به زودی برگزار خواهد شد.