به گزارش روابط عمومی مرکز نوآوری علم داده ، جلسه ای با موضوع پروژه های داده محور آستان قدس رضوی درتاریخ 18 خردادماه 1402 در محل مرکز نوآوری علم داده با حضور آقای مهندس ضرابی (رئیس گروه برنامه ریزی و هوشمند سازی آستان قدس رضوی) و خانم حمیدی برگزار شد. جلسه بعدی با این سازمان به زودی برگزار خواهد شد.