به گزارش روابط عمومی مرکز نوآوری علم داده، اولین جلسه این مرکز با شرکت پناپ در محل مرکز نوآوری علم داده در تاریخ 20 بهمن 1401 برگزار شد. در این جلسه مهندس نوروزی (مدیرعامل شرکت پناپ) و دکتر عطازندی مدیر R&D شرکت پناپ حضور داشتند. طرفین، ضمن آشنایی از فعالیت‌های یکدیگر و صحبت درباره اهمیت علم داده، در مورد فرصت‌های همکاری آینده بین شرکت پناپ و مرکز نوآوری علم داده به گفت و گو پرداختند.

به زودی خبرهای خوبی از تفاهم دو طرف خواهید شنید.