در جلسه ای که با جناب آقای دکتر یعقوبی (مشاور عالی شهردار) برگزار شد، ابتدا جناب اقای دکتر مظلوم در رابطه با فعالیت ها و اعضای مرکز نوآوری علم داده  سخنرانی و در ادامه اقای دکتر یعقوبی در مورد دغدغه ها و مسائلی که سازمان محترم شهرداری با آن رو به رو هستند و راهکار های ممکن برای حل این مسائل بحث و گفتگو انجام شد. برای جزئیات بیشتر و شروع رسمی همکاری جلسات آتی هماهنگ شد.