به گزارش روابط عمومی مرکز نوآوری علم داده، دومین جلسه این شرکت با پارک قهرمانان، برزگ ترین پارک واقعیت مجازی ایران در تاریخ 12 تیرماه 1402 در محل این مرکز برگزار شد. در این جلسه طرفین درباره کاربردهای هوش مصنوعی در پارک و انجام پروژه در این زمینه به گفت و گو پرداختند. به زودی خبرهای خوبی از تفاهم این دو مجموعه خواهید شنید.