به گزارش روابط عمومی مرکز نوآوری علم داده، جلسه دوم همکاری مرکز نوآوری علم داده با دهکده فناوری و نوآوری کشاورزی، با جناب آقای دکتر حقایقی مقدم در مکان دهکده کشاورزی برگزار شد. در انتهای جلسه دو طرف برای برگزاری مدرسه فصلی علم داده و هوش مصنوعی در زمینه کشاورزی به توافق رسیدند. همچنین درباره علم داده در استارت آپ ها با موضوع کشاورزی گفت‌و‌گو شد و مقرر گردید که مرکز نوآوری علم داده همکاری لازم را انجام دهد.