جلسه‌ای ویژه با مدیران اسکای‌روم در تاریخ 10 بهمن 1400 برگزار شد.