به گزارش روابط عمومی مرکز نوآوری علم داده (ICDS)،یکشنبه 29 خرداد ماه 1401،  اولین جلسه تخصصی ICDS با شرکت پویا گستر، یکی از بزرگترین شرکت‌های مجموعه صنعتی هلدینگ پارت لاستیک، برگزار شد. در این جلسه دکتر مسعود مظلوم بنیانگذار و مدیرعامل ICDS، مهندس محمدرضا ضیاء مدیرارشد و آقای سروش ریاضی از اعضای تیم فنی نمایندگان ICDS  بوده و مهندس بخشعلی مدیر عامل، مهندس گنجی مدیر کارخانه، از شرکت پویا گستر و مهندس جوادی به نمایندگی از مرکز نوآوری و شتابدهی هلدینگ پارت لاستیک (مانوپارت) حضور داشتند. در این جلسه تیم ICDS با همراهی مدیران پویاگستر از خطوط تولید، تجهیزات و بسترهای داده‌ای متفاوت این شرکت بازدید کردند و در مورد پتانسیل‌های داده محور بالقوه‌ی پویاگستر به بحث و گفت‌و‌گو پرداختند. در پایان این بازدید نیم روزه طرفین در مورد فرصت‌های همکاری‌ آینده گفت‌و‌گو کردند.