مرکز نوآوری علم داده در راستای خلق ارزش برای صنایع و سازمان‌ها خدمات فنی و تکنیکی زیر را ارائه می‌دهد

معماری و مهندسی داده:

همانطور که پیش‌تر گفته شد داده‌ سرمایه‌ی شرکت هاست. وقتی یک مجموعه گسترش پیدا کرده و وسیع می‌شود، جریان‌ها و منابع داده‌ای بسیاری در آن شکل می‌گیرد. مدیریت و نگهداری از این داده‌ها، نقش کلیدی‌ای در پیشرفت آن مجموعه دارد. لازم است که داده‌هایی که دارای ارزش هستند، به درستی جمع‌آوری و هدایت شوند. ما در مرکز نوآوری علم داده زیرساخت لازم برای روند جمع‌آوری و ذخیره‌سازی داده‌‌های صنایع را فراهم می‌کنیم.

ارزش گذاری داده‌‌های شرکت‌ها:

سرمایه‌ی شرکت‌ها، داده‌های آنها می‌باشد و وظیفه‌ی ما ارزش‌گذاری این سرمایه‌هاست. ما در مرکزنوآوری علم داده با بررسی داده‌های مشتریان خود، آن‌ها را ارزش‌گذاری کرده و در جهت بالا بردن کیفیت این داده‌ها تلاش می‌کنیم.

طرح مسئله:

در شرکت‌های داده محور ممکن است مسئله‌های بسیاری برای حل و بررسی وجود داشته باشد که گاه، مدیران از آن غافل باشند. مرکزنوآوری علم داده، با تعامل با مدیران و بررسی داده‌های موجود مسئله‌های جدید و ارزشمند متنوعی طرح می‌کند و در حل آن می‌کوشد.

مصورسازی و استخراج بینش‌ از داده‌ها:

گنج‌ها در داده‌ها پنهان‌اند و هنرما آشکارسازی آن‌ها است. ما با بررسی‌ و تحلیل عمیق داده‌‌های شرکت‌ها، سعی بر پیدا کردن ارزش‌های آن داریم و با مصورسازی و به تصویر کشیدن جزئیات، شرکت‌ها را نسبت به آن آگاه می‌کنیم.

تصمیم‌گیری داده ‌محور:

مدیران شرکت‌ها روزانه تصمیمات گوناگونی اتخاذ می‌‌کنند. ما با بررسی داده‌های مختلف، در اشکال متنوع مانند ارائه داشبورد مدیریتی، به مدیران این امکان را می‌دهیم که با تصمیماتشان بی درنگ درجهت سوددهی شرکت خود حرکت کنند و بازخوردهای آماری و مصور این راهبردها را ملاحظه کنند.

هوشمند سازی:

شرکت‌ها تصمیماتشان را مبتنی بر آمار، ارقام، بازخوردها و تجربیات خود اتخاذ می‌کنند. ما با استفاده از هوش مصنوعی و داده‌های شرکت‌ها سعی برآن داریم که روند تصمیم‌گیری‌هایشان را بهبود ببخشیم. با  مدل‌های آماری و یادگیری ماشین، از داده‌های گذشته برای تصمیم گیری های آینده شرکت‌ها استفاده می‌نماییم.

مشاوره برای ورود به علم داده:

از آنجایی که مرکز نوآوری علم داده همواره رویکرد صنعتی-تجاری در طرح و حل مساله دارد، می‌تواند زمینه ساز ورود شرکت‌ها و صنایع به دنیای علم داده با رویکرد صنعتی شود. در این صورت شرکت‌ها می‌توانند فرصت‌هایی که در این حوزه وجود دارند را بهتر شناسایی کنند و از مزیت‌های آن در جهت پیشبرد اهداف کوتاه مدت، میان‌مدت و بلند‌مدت استفاده کد.