about icds

چشم انداز ها و اهداف

ایجاد یک شبکه ملی در راستای توسعه فناوری و پرورش استعدادهای جوان بین صنایع، موسسات و پژوهشگاه های علمی و دولت در زمینه هوش مصنوعی و علم داده

چشم انداز ها و اهداف

ایجاد یک شبکه ملی در راستای توسعه فناوری و پرورش استعدادهای جوان بین صنایع، موسسات و پژوهشگاه های علمی و دولت در زمینه هوش مصنوعی و علم داده.


ماموریت:


مرکز تحقیقاتی علم داده و هوش مصنوعی، ICDS، ماموریت دارد در ابتدا شهر مشهد، و بطور کل ایران را در خط مقدم توسعه دانش و تربیت استعداد در زمینه علم داده و هوش مصنوعی یاری کند. ایجاد و پرورش اکو سیستم دانش و استعداد در هوش مصنوعی و علم داده هدف اصلی این مرکز می باشد. برای رسیدن به این هدف بایستی بطور پایدار با مراکز تولید داده در داخل و خارج کشور درتعامل باشیم.


چشم انداز:


با پیشرو بودن در زمینه توسعه فناوری هوش مصنوعی و علم داده در حالی که ارزش ها و جنبه های اخلاقی مورد نظر خود را در بکارگیری داده ها در کشور حفظ می کنیم به بهبود رشد اقتصادی کشور کمک خواهیم کرد. به این ترتیب ایران با در نظر گرفتن موارد زیرتبدیل به یک کاتالیزور قوی در منطقه در زمینه توسعه هوش مصنوعی و علم داده و پرورش استعداد در این زمینه تبدیل خواهد شد:  •  جذب و پرورش استعدادها برای کار بروی مسایل مختلف در زمینه هوش مصنوعی و علم داده

  •  جذب مسئله و داده ها از صنایع جهت کار بروی داده ها توسط دانش اموختگان و استعدادهای مرکز

  •  تغذیه اکو سیستم های محلی و ملی برای توسعه استعداد و دانش در زمینه هوش مصنوعی و علم داده


کارهایی که انجام خواهیم داد:


با همکاری با شرکت ها، دولت، و موسسات غیر انتفاعی و استفاده از نقاط قوت خود موقعیت قوی در این زمینه ایجاد خواهیم کرد. در این راستا مرکز نوآوری علم داده در زمینه های زیر فعالیت خود را اغاز خواهد کرد:  1. ایجاد آزمایشگاه: مرکز نوآوری علم داده تمام تلاش خود را برای تشویق صنایع و سازمان ها جهت ایجاد آزمایشگاه هایی تخصصی در زمینه علم داده و هوش مصنوعی در دانشگاه های مختلف کشور خواهد کرد. با ایجاد آزمایشگاه های تخصصی، دانشجویان دوره دکترا و کارشناسی ارشد تحت نظر اساتید دانشگاه، و صنایع قادر به دسترسی و انجام پژوهش بر روی داده های صنایع می باشند. با توجه به دریافت منابع مالی از صنایع، دانشگاه ها موظف هستند تا حقوقی را برای دانشجویان در نظر بگیرند .

  2. آموزشی: هدف از آموزش، توانمند سازی استعداد ها و علاقه مندان در زمینه علم داده و هوش مصنوعی می باشد. برگزاری دوره ها و کلاس های آموزشی برای مدیران صنایع جهت اشنایی با علم داده و هوش مصنوعی، کلاس های اموزشی آزاد برای متقاضیان و علاقمندان به علم داده و هوش مصنوعی ، برگزاری مدرسه های زمستانی و تابستانی در حوزه علم داده و هوش مصنوعی، و ورکشاپ های مربوطه

  3. مشاوره: مرکز نوآوری علم داده جهت کمک به صنایع، دولت، دانشکده ها و موسسات غیر انتفاعی آماده ی مشاوره در زمینه های زیر می باشد: در راستای راه اندازی تیم های علم داده در صنایع مختلف، خلق مسائل داده محور بر اساس مدل کسب و کار صنایع، و حل مسائل داده محور

  4. اشتراک دانش: مرکز نوآوری علم داده خود را موظف می داند تا گفتمان هایی در موضوعات متنوع در زمینه علم داده و هوش مصنوعی برگزار کند. هدف از برگزاری این گفتمان ها علاوه بر آشنا کردن مخاطبان با الگوریتم ها و روش های جدید و نوین در دنیای علمی و کاربرد آن در صنعت، ایجاد جامعه ی علم داده و هوش مصنوعی در مشهد نیز می باشد. این مرکز با برگزاری این گفتمان ها، مخاطبین از دنیای علم (دانشجویان، اساتید دانشگاه ها) و صنعت و سازمان ها را در یک محیط دوستانه اشتراکی جهت به اشتراک گذاشتن دانش و تجربه جمع می کند.

  5. استعداد یابی: مرکز نوآوری علم داده خود را موظف به پرورش و توانمند سازی علاقه مندان به علم داده و هوش مصنوعی می داند. علاوه بر توانمند سازی در مهارت های سخت(مهارت های فنی)، مهارت های نرم(کار تیمی و ..) مورد نیاز در صنایع نیز به استعداد ها آموخته می شوند. هدف نهایی استعدادیابی کمک به صنایع، کسب و کار، و سازمان ها جهت تسهیل در دسترسی به استعداد های مورد نیاز خود در زمینه هوش مصنوعی و علم داده می باشد.

  6. ارتباط با مراکز علوم داده: این مرکز خود را موظف می داند جهت تبادل دانش و کار در پروژه های مشترک با مراکز علوم داده و هوش مصنوعی داخلی و خارجی ارتباطی معنا دار ایجاد نماید.