گرین‌وب یک شرکت دانش‌بنیان و فناور است. از تجربه‌ی بیش از سه دهه حضور فعال در زمینه‌ی فناوری اطلاعات برای حضور مستمر در فرآیند تحول دیجیتال بهره می‌بزد. فناوری‌های ابری را برای ساختن جامعه‌ی دیجیتالی چابک‌تر و پویاتر تشویق می‌کند. از کسب‌وکارها و استارتاپ‌ها با سرمایه‌گذاری هوشمند حمایت می کند. گرین‌وب به پشتوانه‌ی فرهنگ دیجیتال ایرانی، در بازارهای جهانی حضوری فعال و ثمربخش دارد. گرین‌وب، همکاران نوآور و جوانی دارد که برای ارائه‌ی خدمات به‌روز به شما تلاش می‌کنند.