تماس با ما

تلفن:

09368089900

ایمیل:

info@icds.ai

آدرس:

دفتر تهران: خیابان ایتالیا، پلاک 2
دفتر مشهد: بلوار سجاد، حامد شمالی 11، خیابان نمر، بین نمر 14 و 16، دانشگاه علمی صنعتی خراسان، طبقه همکف، مرکز نوآوری علم داده

ما پذیرای نظرات و انتقادات شما هستیم