رویداد ها

میتاپ ها
جزئیات رویداد

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲

19:30

یازدهمین گفتمان علم داده در مشهد

چهارشنبه 27 اردیبهشت ماه 1402 کارخانه‌ نوآوری مشهد میزبان یازدهمین گفتمان علم داده خواهد بود. در این گفتمان دکتر امیرعلی شریف نژاد با موضوع “ورزش، معدن دیتا” و دکتر حسین آذربنیاد با موضوع “Domain adaptation for training a semantic search model on scientific documents” سخنرانی خواهند کرد. این رویداد فقط به صورت حضوری، و از […]

دیپ دایو
جزئیات رویداد

---

---

دومین چالش DeepDive

دومین چالش رویداد ماهانه DeepDive با موضوع «طبقه بندی ژانر موسیقی» منتشر شد. در آخرین پنجشنبه اردیبهشت ماه 1402، دور هم جمع خواهیم شد و به حل این چالش خواهیم پرداخت. شرح چالش و دادگان آن را می توانید از قسمت «فایل ها» دریافت نمایید.

دیپ دایو
جزئیات رویداد

۳۱ فروردین ۱۴۰۲

11:30

اولین رویداد DeepDive

اولین چالش DeepDive در ابتدای فروردین ماه 1402 با موضوع House Price Estimation منتشر و در اختیار علاقه مندان قرار گرفت. در آخرین پنجشنبه فروردین ماه (31 فروردین 1402) برای بررسی و حل این چالش دور هم جمع شده و تجربیات خود را به اشتراک خواهیم گذاشت. این رویداد فقط به صورت حضوری برگزار می […]

میتاپ ها
جزئیات رویداد

۳۰ فروردین ۱۴۰۲

11:30

دهمین گفتمان علم داده در مشهد

چهارشنبه 30 فروردین ماه 1402 کارخانه‌ نوآوری مشهد میزبان دهمین گفتمان علم داده با موضوع Information Extraction and NLP خواهد بود. در این گفتمان دکتر سید امین طباطبایی و دکتر مسعود مظلوم سخنرانی خواهند کرد.

دیپ دایو
جزئیات رویداد

---

---

اولین چالش DeepDive

اولین چالش رویداد ماهانه DeepDive با موضوع «قیمت گذاری خانه» منتشر شد. در آخرین پنجشنبه فروردین ماه 1402، دور هم جمع خواهیم شد و به حل این چالش خواهیم پرداخت.

میتاپ ها
جزئیات رویداد

۲۴ اسفند ۱۴۰۱

12:30

نهمین گفتمان علم داده در مشهد

چهارشنبه 24 اسفند ماه 1401 کارخانه‌ نوآوری مشهد میزبان نهمین گفتمان علم داده خواهد بود. در این گفتمان دکتر حامد قادر و دکتر مسعود مظلوم درباره ChatGPT و سیستم ھای نوین ھوش مکالمه ای سخنرانی خواهند کرد

میتاپ ها
جزئیات رویداد

۲۶ مرداد ۱۴۰۱

11:30

هفتمین گفتمان علم داده در مشهد

چهارشنبه 26 مرداد ماه 1401 کارخانه‌ نوآوری مشهد میزبان هفتمین گفتمان علم داده خواهد بود. در این گفتمان دکتر بابک رضایی درباره کاربرد تفکر سیستمی در علم داده و دکترعلیرضا شادمان در ارتباط با موضوع پیش بینی‌های بلند مدت سخرانی خواهند کرد.

میتاپ ها
جزئیات رویداد

۲۹ تیر ۱۴۰۱

11:31

ششمین گفتمان علم‌ داده در مشهد

ششمین رویداد MDS مرکز نوآوری علم داده ( (ICDSرویدادی با موضوع نقشه راه علم داده خواهد بود در این رویداد زمینه‌های مختلف این حرفه و علم بیزینسی را توضیح خواهیم داد. چهارشنبه ۲۹ تیر، بر خلاف همیشه فقط به صورت مجازی دکتر مظلوم و مهندس دهدار این بار هر دو از هلند سخنرانی رویداد را بر عهده خواهند داشت.

میتاپ ها
جزئیات رویداد

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

11:30

پنجمین گفتمان علم داده در مشهد

چهارشنبه 28 اردیبهشت  ماه 1401 کارخانه نوآوری مشهد میزبان پنجمین گفتمان علم داده با موضوع گراف دانش(Knowledge graph representation) بود. دکتر علی خلیلی مدیر ارشد دانش در شرکت مطرح Deloitte  هلند، سخنران بخش علمی و مهندس هادی کلماتی مدیر عامل شرکت عهد، سخنران بخش تجاری این رویداد بودند.

جزئیات رویداد

---

---

اولین رویداد SDS دانشگاه فردوسی مشهد

اولین رویداد Speed-date session (ارتباط سریع دانشجو و کسب و کار ها) در تاریخ 11 خرداد 1401 در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می شود. در این بخش دانشجویان علاقه مند، کسب کار ها و صنایع می توانند در این رویداد ثبت نام کنند.

میتاپ ها
جزئیات رویداد

۳۱ فروردین ۱۴۰۱

11:30

چهارمین گفتمان علم داده در مشهد

چهارمین جلسه MDS مورخ چهارشنبه 31 فروردین ماه 1401 راس ساعت 16 در محل مرکز نوآوری شهرداری مشهد واقع در میدان کوثر روبروی کوثر 29، به صورت حضوری برگزار شد. ( این برنامه همچنین به صورت مجاز نیز برگزار شد) در این جلسه آقای دکتر حامد قاسمیه سخنرانی علمی و آقای مهندس کامیار نوربخش سخنرانی تجاری را ارائه دادند.

میتاپ ها
جزئیات رویداد

۱۸ اسفند ۱۴۰۰

16:00

سومین گفتمان علم داده در مشهد

سومین جلسه MDS مورخ چهارشنبه 18 اسفند ماه 1400 راس ساعت 16 در محل مرکز نوآوری شهرداری مشهد واقع در میدان کوثر روبروی کوثر 29، به صورت حضوری، برگزار شد (این برنامه همچنین به صورت مجازی نیز برگزار گشت). در این جلسه آقای دکتر محمد امین صادقی سخنرانی علمی و آقای دکتر حسین کافیان سخنرانی تجاری را ارائه دادند.