about icds

دیپ دایو

گفتمان فنی و تکنیکی در علم داده (دیپ دایو): رویداد دیپ دایو یکی دیگر از رویدادهای مرکز نوآوری علم داده می‌باشد که در راستای اهداف این مرکز و با هدف بررسی عمیق و عملی پروژه های داده محور و هوش مصنوعی مرتبط با دنیای واقعی طراحی شده است. این رویداد به صورت ماهانه در آخرین پنج شنبه هر ماه، از ساعت 16 الی 18 در محل شتاب دهنده کارواریوم برگزار می‌شود؛ در ابتدای هر ماه یک مسئله داده محور و داده های مربوط به آن در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌گیرد. افراد در طول ماه به حل مسئله می‌پردازند. درگیر کردن مخاطب با پروژه های چالش انگیز و نزدیک به دنیای تجاری، تشویق افراد به خودیادگیری، و یادگیری همزمان با پیاده سازی، و اشترا ک تجربیات و دانش فنی از اصلی ترین اهداف این رویداد می‌باشد. رویداد به دو بخش تقسیم می‌شود: نیمی از رویداد به حل مسئله توسط افراد متخصص و همچنین شرکت کنندگانی که مایل به ارائه راه حل خود برای حل مسئله باشند تخصیص داده می‌شود. نیمه دیگر رویداد به نتورکینگ و صحبت آزادانه شرکت گنندگان اختصاص داده خواهد شد.

رویداد ها

دیپ دایو
جزئیات رویداد

۲۹ آذر ۱۴۰۲

17:00

هفدهمین گفتمان علم داده و هفتمین رویداد و چالش دیپ دایو

هفدهمین گفتمان علم داده و هفتمین چالش و رویداد دیپ دایومیتاپ این ماه با موضوع استفاده هوش مصنوعی و علم داده در علوم پزشکیمیهمانان این ماه: با میزبانی دکتر مسعود مظلومدر کنار این رویداد، چالش دیپ دایو با موضوع طبقه بندی عکسهای پزشکی برگزار می شود داده ها و توضیحات چالش دیپ دایو قابل دسترسی […]

دیپ دایو
جزئیات رویداد

۲۵ آبان ۱۴۰۲

12:30

ششمین چالش و رویداد DeepDive

رویداد حل و بررسی ششمین چالش دیپ دایو با موضوع ” Early Prediction of Patient Hospitalization ” پنجشنبه ۲۵ آبان ماه ۱۴٠۲ ساعت ۱۶ الی۱۸ در محل سالن کنفرانس شتابدهنده کارواریوم مشهد به صورت حضوری و مجازی، برگزار خواهد شد.چه از دنیای آکادمیک باشید و چه از دنیای بیزینس، می توانید به حل مسئله دیپ […]

دیپ دایو
جزئیات رویداد

۲۷ مهر ۱۴۰۲

12:30

پنجمین چالش و رویداد DeepDive

پنجمین چالش دیپ دایو با موضوع “Customer Churn Prediction” پنجشنبه 27 مهر ماه ۱۴٠۲ در محل سالن کنفرانس شتابدهنده کارواریوم مشهد به صورت حضوری و مجازی، برگزار خواهد شد.چه از دنیای آکادمیک باشید و چه از دنیای بیزینس، می توانید به حل مسئله دیپ دایو بپردازید؛ حتی اگر موفق نشدید مسئله را حل کنید، باز […]

دیپ دایو
جزئیات رویداد

۲۹ تیر ۱۴۰۲

12:30

چهارمین چالش و رویداد DeepDive

چهارمین چالش دیپ دایو با موضوع “NLP and Health News Clustering ” پنجشنبه ۲۹ تیرماه ۱۴٠۲ در محل کارخانه نوآوری مشهد به صورت حضوری و مجازی، برگزار خواهد شد.چه از دنیای آکادمیک باشید و چه از دنیای بیزینس، می توانید به حل مسئله دیپ دایو بپردازید؛ حتی اگر موفق نشدید مسئله را حل کنید، باز […]

دیپ دایو
جزئیات رویداد

۱ تیر ۱۴۰۲

12:30

سومین چالش و رویداد DeepDive

سومین چالش DeepDive با موضوع “Credit Card Clustering”. متن چالش و دادگان مربوطه را می توانید از قسمت “فایل ها” دانلود کنید. سومین رویداد DeepDive در راستای حل و بررسی چالش، پنجشنبه 1 تیر 1402 برگزار خواهد شد. حل چالش برای عموم آزاد و رایگان می باشد. رویداد حل و بررسی چالش به صورت حضوری […]

دیپ دایو
جزئیات رویداد

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲

12:30

دومین رویداد DeepDive

دومین چالش DeepDive در ابتدای اردیبهشت ماه 1402 با موضوع Music Genre Classification منتشر و در اختیار علاقه مندان قرار گرفت. در آخرین پنجشنبه اردیبهشت ماه (28 اردیبهشت 1402) برای بررسی و حل این چالش دور هم جمع شده و تجربیات خود را به اشتراک خواهیم گذاشت. این رویداد فقط به صورت حضوری برگزار می […]

دیپ دایو
جزئیات رویداد

---

---

دومین چالش DeepDive

دومین چالش رویداد ماهانه DeepDive با موضوع «طبقه بندی ژانر موسیقی» منتشر شد. در آخرین پنجشنبه اردیبهشت ماه 1402، دور هم جمع خواهیم شد و به حل این چالش خواهیم پرداخت. شرح چالش و دادگان آن را می توانید از قسمت «فایل ها» دریافت نمایید.

دیپ دایو
جزئیات رویداد

۳۱ فروردین ۱۴۰۲

11:30

اولین رویداد DeepDive

اولین چالش DeepDive در ابتدای فروردین ماه 1402 با موضوع House Price Estimation منتشر و در اختیار علاقه مندان قرار گرفت. در آخرین پنجشنبه فروردین ماه (31 فروردین 1402) برای بررسی و حل این چالش دور هم جمع شده و تجربیات خود را به اشتراک خواهیم گذاشت. این رویداد فقط به صورت حضوری برگزار می […]

دیپ دایو
جزئیات رویداد

---

---

اولین چالش DeepDive

اولین چالش رویداد ماهانه DeepDive با موضوع «قیمت گذاری خانه» منتشر شد. در آخرین پنجشنبه فروردین ماه 1402، دور هم جمع خواهیم شد و به حل این چالش خواهیم پرداخت.