مرکز نوآوری علم داده در راستای تربیت نیرو‌های با تجربه و متخصص در زمینه علم داده و هوش مصنوعی دوره های آموزشی زیر را ارائه می‌ نماید

دوره آموزشی مدیران ارشد صنایع و سازمانها:

هدف اصلی این دوره آموزشی آشنایی مدیران عامل، مدیران اجرایی، مدیران میانی و تصمیم گیران و تصمیم سازان در شرکت ها و سازمان ها با «علم داده، حکمرانی داده و ذهنیت داده محور» است. در طی جلسات با ارائه مثال های متعدد سعی می گردد تا ضمن آموزش موثرتر، انتقال تجربه هایی از پروژه هاي صنعتی نیز صورت پذیرد.

کلاس های آموزشی در راستای نقشه راه علم داده:

مرکز نوآوری علم داده جهت توانمندسازی علاقه‌مندان به علم داده، کلاس‌هایی در مسیر تبدیل یک استعداد به دانشمند علم داده، برگزار مینماید. از جمله برنامه‌نویسی پایتون، آمار کاربردی، پردازش متن کاربردی، یادگیری ماشین کاربردی، اکتشاف و مصور سازی داده‌ها، معماری و مهندسی داده کاربردی و...

برگزاری مدارس فصلی علم داده در سطوح مقدماتی و پیشرفته:

هدف مدرسه مقدماتی، آموزش مفاهیم پایه ای علم داده به علاقه مندان این حوزه میباشد. دانش پژوهان در این مدرسه مفاهیمی در راستای مسیر علم داده خواهند آموخت. هدف از مدرسه پیشرفته علم داده ، یادگیری مفاهیم ژرف و نوین در زمینه یادگیری عمیق به ویژه در زمینه

دروه های آموزش

اطلاعات رویداد

اولین مدرسه بهاره مقدماتی هوش مصنوعی و علم داده

در دانشگاه تهران

تاریخ ثبت نام: ---

تاریخ شروع: ۱۴۰۳/۳/۹


اطلاعات رویداد

دوره آموزشی آشنایی با هوش مصنوعی و حکمرانی داده

ویژه مدیران سازمان ها و صنایع

تاریخ ثبت نام: ---

تاریخ شروع: ---


اطلاعات رویداد

دومین مدرسه تابستانه مقدماتی علم داده و هوش مصنوعی

The 2nd Elementary Data Science Summer School (EDS3)

تاریخ ثبت نام: ۱۴۰۲/۴/۱۵

تاریخ شروع: ۱۴۰۲/۵/۱۴


اطلاعات رویداد

دوره آموزشی آشنایی با هوش مصنوعی و ذهنیت داده محور و تحول دیجیتال

ویژه مدیران سازمان ها و صنایع

تاریخ ثبت نام: ---

تاریخ شروع: ---


اطلاعات رویداد

دومین دوره آموزش سریع پایتون با رویکرد علم داده

The 2nd Data Science Oriented Python Crash Course

تاریخ ثبت نام: ۱۴۰۲/۳/۱۱

تاریخ شروع: ۱۴۰۲/۴/۱۰


اطلاعات رویداد

دوره اصول پایه علوم داده

Fundamentals of Data Science

تاریخ ثبت نام: ۱۴۰۱/۱۲/۷

تاریخ شروع: ۱۴۰۲/۱/۱۵


اطلاعات رویداد

مدرسه تابستانه مقدماتی علم داده ١۴۰١

Elementary Data Science Summer School 2022

تاریخ ثبت نام: ۱۴۰۱/۵/۱۸

تاریخ شروع: ۱۴۰۱/۶/۱۲


اطلاعات رویداد

اولین دوره آموزش سریع پایتون با رویکرد علم داده

The 1st Data Science Oriented Python Crash Course

تاریخ ثبت نام: ۱۴۰۱/۴/۲۴

تاریخ شروع: ۱۴۰۱/۵/۱