دانشگاه فردوسی مشهد از دانشگاه‌های دولتی و زیرمجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران است که بر اساس نام حکیم ابوالقاسم فردوسی، شاعر و حماسه‌سرای ایرانی نام‌گذاری شده است. دانشگاه فردوسی مشهد با دارا بودن ۱۳ دانشکده، ۸ پژوهشکده، بیش از ۲۵۰۰۰ دانشجوی داخلی و بین‌المللی و ۸۱۴ عضو هیئت علمی، به عنوان یکی از بزرگ ترین دانشگاه‌های ایران و قطب علمی شرق کشور محسوب می‌گردد.