اولین جلسه میان جناب آقای احمد زاده مدیر عامل شرکت تجارت الکترونیک پدیده و ICDS به منظور همفکری و استفاده از پتانسیل های دو طرف در راستای توسعه کسب و کارهای مبتنی بر فناوری صورت گرفت.