به گزارش روابط عمومی مرکز نوآوری علم داده، دومین جلسه با مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی آستان قدس رضوی، در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ برگزار شد. آقای مهندس ضرابی، آقای مهندس جلودار و خانم مهندس حمیدی نمایندگان آستان قدس رضوی بوده و همچنین دکتر مظلوم، دکتر سلیمانی‌فرد و خانم دکتر خلیلی مرکز نوآوری علم داده را نمایندگی می‌کردند. در این جلسه علاوه بر آشنایی با فعالیت‌ها و حوزه‌های مختلف آستان قدس رضوی، دغدغه‌ها و برخی چالش‌ها و همچنین راه حل‌های داده‌محور برای حل مشکلات کسب و کارهای آستان قدس رضوی، به بحث و گفتگو گذاشته شد. گفتنی است به زودی خبرهای خوبی از همکاری ICDS و آستان قدس رضوی منتشر خواهد شد.