به گزارش روابط عمومی مرکز نوآوری علم داده، دومین جلسه این مرکز با دانشگاه پردیس شریف کیش درتاریخ 7 اسفندماه 1401 به صورت آنلاین برگزار شد. در این جلسه دکتر امیر قهرمانی (مدیرگروه کامپیوتر دانشگاه پردیس شریف کیش) به همراه تعدادی از همکاران‌شان حضور داشتند. طرفین در مورد فرصت‌های همکاری آینده بین دانشگاه پردیس شریف و مرکز نوآوری علم داده به گفت و گو پرداختند. به زودی خبرهای خوبی از تفاهم دو طرف خواهید شنید.