به گزارش روابط عمومی مرکز نوآوری علم داده، سومین جلسه ی این مرکز با آقای دکتر ابراهیمی، عضو هیات علمی گروه دامی دانشگاه فردوسی مشهد و آقای مهندس شریعت در تاریخ 28 خردادماه 1402 در محل مرکز نوآوری علم داده برگزار شد. طرفین درباره محصولات داده محور با محوریت علم داده در دامپروری به گفت و گو پرداختند. به زودی اخبار جذابی درباره ی این محصولات خواهید شنید.