به گزارش روابط عمومی مرکز نوآوری علم داده، اولین جلسه ی این شرکت با مدیران شرکت فولاد خراسان در تاریخ 22 خرداد ماه 1402 در محل این شرکت برگزار شد. در این جلسه آقای مهندس فضیلتی و همکارانشان حضور داشتند. آقای دکتر مظلوم  به صحبت درباره ی اهمیت حکمرانی داده در صنعت فولاد و معرفی مرکز پرداختند. به زودی دوره آموزشی آشنایی با اهمیت داده و حکمرانی داده برای مدیران ارشد این شرکت برگزار خواهد شد.