جلسه با مدیر عطاری‌های زنجیره در تاریخ 25 بهمن 1400 برگزار شد.