به گزارش روابط عمومی مرکز نوآوری علم داده،  اولین جلسه ی این شرکت پس از امضای تفاهم نامه بین دانشگاه سجاد و مرکز نوآوری علم داده در تاریخ 5 تیرماه 1402 در محل دانشگاه سجاد برگزار شد. در این جلسه تیم آموزش این مرکز به معرفی رویدادهای تابستان پرداخت و در ادامه در راستای همکاری مرکز نوآوری علم داده و دانشگاه سجاد در رابطه با این رویدادها توافقاتی انجام شد. به زودی خبرهای خوبی در این راستا خواهید شنید.