به گزارش روابط عمومی مرکز نوآوری علم داده، اولین جلسه این مرکز با شرکت نرم افزاری آموت در محل مرکز نوآوری علم داده در تاریخ 19 بهمن ماه 1401 برگزار شد. در این جلسه جناب آقای یوسف مهذب مدیرعامل شرکت نرم افزاری آموت ، دکتر مسعود مظلوم  بنیانگذار ICDS ، آقای افشین اسماعیل پور و خانم  ملیکا صمدی به عنوان نمایندگان ICDS حضور داشتند. در این جلسه طرفین، ضمن آشنایی از فعالیت‌های یکدیگر و صحبت درباره اهمیت علم داده، در مورد فرصت‌های همکاری آینده به گفت و گو پرداختند. دومین جلسه با این شرکت به زودی برگزار خواهد شد.