در ادامه روند برگزاری جلسات مرکز نوآوری علم داده و کسب و کارها، صنایع و سازمان‌ها، دکتر مسعود مطلوم، بنیان‌گذار ICDS به همراه مهندس محمدرضا ضیاء، از اعضای کادر مدیریتی ICDS با مدیر کل اداره راهبری و نظارت بر حمل و نقل شهرداری مشهد، جناب آفای دکتر سید مهدی امامی میبدی و کارشناسان این اداره بالادستی شهرداری مشهد دیدار کردند. در این جلسه که چهارشنبه هفتم اردیبهشت ماه 1401 برگزار شد، دو طرف با فعالیت‌ها و اهداف یکدیگر آشنا شده و به بحث و مذاکره در مورد فرصت‌های همکاری پرداختند.