به گزارش روابط عمومی مرکز نوآوری علم داده، دومین جلسه با شرکت بزرگ پارت گوال گیتی در مکان این شرکت، برج آرمیتاژ مشهد، برگزار شد. در این جلسه که با هدف آشنایی دو مجموعه صورت گرفت، مدیر مارکتینگ مرکز نوآوری علم داده به معرفی مجموعه پرداخت. در ادامه دکتر مظلوم، مدیرعامل مرکز نوآوری علم داده، به فرصت هایی که علم داده در صنعت بوجود آورده است، اشاره کرده و اهمیت دسته بندی داده‌ها، نظم دهی به داده‌ها و دسترسی به داده‌ها در صنایع و کسب و کارهای مختلف را مورد بررسی قرار دادند.